Hair Salon Lý Lâm, Tân Quý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 277 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 621 92 53
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.900.454, 1.066.211.747


Địa chỉ Hair Salon Lý Lâm ở đâu?

277 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hair Salon Lý Lâm như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Uốn Tóc Phương Nga, Khu Phố 3