Hair Salon David Thọ, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 96 D. Thị Mười, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 578 31 33
Trang web hairsalondavidtho.com
Vị trí chính xác 108.749.004, 1.066.395.101


Địa chỉ Hair Salon David Thọ ở đâu?

96 D. Thị Mười, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hair Salon David Thọ như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[08:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Uốn Tóc Đô Thành, Bàu Năng