HaiLand – Ninh Khánh

Địa chỉ: 196 Đinh Tiên Hoàng, Ninh Khánh, Ninh Bình, 430000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 282 65 55

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 202.792.924,105.967.598 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ HaiLand ở đâu?

Trả lời: 196 Đinh Tiên Hoàng, Ninh Khánh, Ninh Bình, 430000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của HaiLand là bao nhiêu?

Trả lời: 090 282 65 55

Hỏi: HaiLand mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của HaiLand là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Sàn Giao Dịch Bất Động Sản - CICR - Vĩnh Thanh