Hải sản Tươi sống Phố Núi, Suối Ngô

Thông tin địa điểm

Địa chỉ H8RH+CWF, Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0382 847 900
Trang web
Vị trí chính xác 11.591.060.899.999.900, 10.632.977.419.999.900


Địa chỉ Hải sản Tươi sống Phố Núi ở đâu?

H8RH+CWF, Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải sản Tươi sống Phố Núi như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tôm Hùm Canada - Cua Hoàng Đế MrD, Dĩ An