Hải sản Trường Phú – Tiền Giang

Địa chỉ: Quốc Lộ 50, Ấp Phong Thuận, Xã Tân Mỹ Chánh, Tiền Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 098 333 02 28

Trang web: fb.com

Bản đồ chỉ đường: 10.351.149,10.639.465.949.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hải sản Trường Phú ở đâu?

Trả lời: Quốc Lộ 50, Ấp Phong Thuận, Xã Tân Mỹ Chánh, Tiền Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hải sản Trường Phú là bao nhiêu?

Trả lời: 098 333 02 28

Hỏi: Hải sản Trường Phú mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Hải sản Trường Phú là gì?

Trả lời: fb.com

Xem thêm:  Hủ tiếu sa tế Mỹ Tho - Phường 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.