Hải Sản Phú Quốc Deli – Khu 1

Địa chỉ: 6X86+W6H, Khu 1, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 091 967 82 22

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.217.313.899.999.900,1.039.606.237 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hải Sản Phú Quốc Deli ở đâu?

Trả lời: 6X86+W6H, Khu 1, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hải Sản Phú Quốc Deli là bao nhiêu?

Trả lời: 091 967 82 22

Hỏi: Hải Sản Phú Quốc Deli mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Hỏi: Website của Hải Sản Phú Quốc Deli là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng K' Tân, Quyết Thắng