Hải Sản Lương Chinh – Hải Sản Đồng Hới – Quảng Bình – Bắc Lý

Địa chỉ: 180 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 47119, Việt Nam

Số điện thoại: 0817 144 970

Trang web: foody.vn

Bản đồ chỉ đường: 174.934.896,1.066.262.965 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hải Sản Lương Chinh – Hải Sản Đồng Hới – Quảng Bình ở đâu?

Trả lời: 180 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 47119, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hải Sản Lương Chinh – Hải Sản Đồng Hới – Quảng Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0817 144 970

Hỏi: Hải Sản Lương Chinh – Hải Sản Đồng Hới – Quảng Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Hải Sản Lương Chinh – Hải Sản Đồng Hới – Quảng Bình là gì?

Trả lời: foody.vn

Xem thêm:  Nhà Hàng Nhà Tôi Hà Tĩnh - Trần Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.