Hải Phát Land – Bắc Ninh – Bắc Ninh

Địa chỉ: Suối Hoa, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 093 622 64 63

Trang web: haiphat.org

Bản đồ chỉ đường: 21.188.387,1.060.772.755 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hải Phát Land – Bắc Ninh ở đâu?

Trả lời: Suối Hoa, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hải Phát Land – Bắc Ninh là bao nhiêu?

Trả lời: 093 622 64 63

Hỏi: Hải Phát Land – Bắc Ninh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Hải Phát Land – Bắc Ninh là gì?

Trả lời: haiphat.org

Xem thêm:  Nhà Đất Bảo Nam - Phú Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.