Hải Giang Merry Land – Thành phố Qui Nhơn

Địa chỉ: Hải Giang, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55000, Việt Nam

Số điện thoại: 0327 664 665

Trang web: haigiangmerrylandqn.com

Bản đồ chỉ đường: 13.774.165.199.999.900,1.092.745.173 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hải Giang Merry Land ở đâu?

Trả lời: Hải Giang, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hải Giang Merry Land là bao nhiêu?

Trả lời: 0327 664 665

Hỏi: Hải Giang Merry Land mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Hải Giang Merry Land là gì?

Trả lời: haigiangmerrylandqn.com

Xem thêm:  Thác Bản Giốc - Đàm Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.