Hà Vân Mobile – P.Tây Sơn

Địa chỉ: 44 Trần Phú, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 61000, Việt Nam

Số điện thoại: 0707 817 777

Trang web: havanmobile.vn

Bản đồ chỉ đường: 139.785.516,1.080.004.833 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hà Vân Mobile ở đâu?

Trả lời: 44 Trần Phú, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 61000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Hà Vân Mobile là bao nhiêu?

Trả lời: 0707 817 777

Hỏi: Hà Vân Mobile mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hỏi: Website của Hà Vân Mobile là gì?

Trả lời: havanmobile.vn

Xem thêm:  Sửa máy đếm tiền tận nơi tại Tân Phú, Tân Sơn Nhì