Ha Noi Golden Lake B7 Giang Vo – Giảng Võ

Địa chỉ: B7, 9 P. Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 616 66 08

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 210.292.776,10.582.114.849.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ha Noi Golden Lake B7 Giang Vo ở đâu?

Trả lời: B7, 9 P. Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ha Noi Golden Lake B7 Giang Vo là bao nhiêu?

Trả lời: 093 616 66 08

Hỏi: Ha Noi Golden Lake B7 Giang Vo mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Ha Noi Golden Lake B7 Giang Vo là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Sàn giao dịch Bất động sản An Toàn - Batdongsanantoan.vn - Vân Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.