Ha Giang Tre Travel – P. Nguyễn Trãi

Địa chỉ: 15C Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, 31000, Việt Nam

Số điện thoại: 098 706 70 24

Trang web: hagiangtre.vn

Bản đồ chỉ đường: 22.805.170.699.999.900,1.049.787.087 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ha Giang Tre Travel ở đâu?

Trả lời: 15C Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, 31000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ha Giang Tre Travel là bao nhiêu?

Trả lời: 098 706 70 24

Hỏi: Ha Giang Tre Travel mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Ha Giang Tre Travel là gì?

Trả lời: hagiangtre.vn

Xem thêm:  Văn phòng BĐS Liên Linh 0901783666 - Kim Bảng