Gym Minh Trí, Trí Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Gym MINH TRÍ Gần Trang Trí Nội Thất Thanh Phú) Đường 781, Xã, Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 904 10 45
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 113.006.441, 10.601.637.029.999.900


Địa chỉ Gym Minh Trí ở đâu?

Gym MINH TRÍ Gần Trang Trí Nội Thất Thanh Phú) Đường 781, Xã, Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gym Minh Trí như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-20:00], Thứ Bảy:[05:00-20:00], Chủ Nhật:[05:00-20:00], Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  FIT CENTER VÕ VĂN TẦN, Phường 5