Gym & Fitness ĐẠI PHÁT, KCN Hải Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Số 2, KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 096 431 46 12
Trang web
Vị trí chính xác 108.032.808, 10.647.726.229.999.900


Địa chỉ Gym & Fitness ĐẠI PHÁT ở đâu?

Đường Số 2, KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Gym & Fitness ĐẠI PHÁT như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Clb Thể Hình Như Ý, Lái Thiêu