GREEN PARADISE RESORT

Địa chỉ: Tp Cát Chánh Phù Cát

Số điện thoại: 098 225 68 68

Trang web: facebook.com

Giờ mở cửa: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 13.907.959.799.999.900,109.257.145 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ GREEN PARADISE RESORT ở đâu?

Trả lời: Tp Cát Chánh Phù Cát

Hỏi: Số điện thoại của GREEN PARADISE RESORT là bao nhiêu?

Trả lời: 098 225 68 68

Hỏi: GREEN PARADISE RESORT mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của GREEN PARADISE RESORT là gì?

Trả lời: facebook.com


7,GREEN PARADISE RESORT,Tp,Cát Chánh,Phù Cát,Bình Định, Vietnam,2,GREEN PARADISE RESORT, Tp, Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định, Vietnam,1,Tp, Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định, Vietnam,4,Binh Dinh Province, VietnamCát Chánh, Phù Cát District,Tp,Tp,Binh Dinh Province,,Phù Cát District, Binh Dinh Province,VN

Xem thêm:  Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Xuân Thiện