Green Home – Ngôi Nhà Thân Thiện, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135 Đ. Vũ Tùng, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 384 06 16
Trang web
Vị trí chính xác 10.802.693.099.999.900, 10.670.254.179.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TAP HOA BICH PHUONG, An Hoà