Green Dragon City – Cẩm Trung

Địa chỉ: Bái Tử Long, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 096 600 10 01

Trang web: greendragoncity.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 210.015.499,10.727.221.739.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Green Dragon City ở đâu?

Trả lời: Bái Tử Long, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Green Dragon City là bao nhiêu?

Trả lời: 096 600 10 01

Hỏi: Green Dragon City mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hỏi: Website của Green Dragon City là gì?

Trả lời: greendragoncity.com.vn

Xem thêm:  Vega City - Thành Phố Ánh Sáng - Nha Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.