Golden Park – Quế Võ

Địa chỉ: Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 096 342 66 33

Trang web: goldenpark-kct.com

Bản đồ chỉ đường: 21.171.242.799.999.900,10.610.391.899.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Golden Park ở đâu?

Trả lời: Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Golden Park là bao nhiêu?

Trả lời: 096 342 66 33

Hỏi: Golden Park mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Golden Park là gì?

Trả lời: goldenpark-kct.com

Xem thêm:  Chung cư D7 - D10 - Mỹ Bình