Golden Mark Shophouse Cẩm Phả – Cẩm Bìn

Địa chỉ: 203200, 4 Tân Bình, Cẩm Bìn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 098 624 73 65

Trang web: lesong.website

Bản đồ chỉ đường: 210.051.478,10.728.733.919.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Golden Mark Shophouse Cẩm Phả ở đâu?

Trả lời: 203200, 4 Tân Bình, Cẩm Bìn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Golden Mark Shophouse Cẩm Phả là bao nhiêu?

Trả lời: 098 624 73 65

Hỏi: Golden Mark Shophouse Cẩm Phả mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Golden Mark Shophouse Cẩm Phả là gì?

Trả lời: lesong.website

Xem thêm:  Khu dân cư Nam Long - Hưng Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.