Golden Lake Quảng Bình

Địa chỉ: Lê Duẩn TT. Hoàn Lão Bố Trạch

Số điện thoại: 091 539 15 99

Trang web:

Giờ mở cửa: Saturday:[8AM-12PM], Sunday:[Closed], Monday:[8AM-5PM], Tuesday:[8AM-5PM], Wednesday:[8AM-5PM], Thursday:[8AM-5PM], Friday:[8AM-5PM]

Chỉ đường: 175.753.466,10.653.315.309.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Golden Lake Quảng Bình ở đâu?

Trả lời: Lê Duẩn TT. Hoàn Lão Bố Trạch

Hỏi: Số điện thoại của Golden Lake Quảng Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 091 539 15 99

Hỏi: Golden Lake Quảng Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Saturday:[8AM-12PM], Sunday:[Closed], Monday:[8AM-5PM], Tuesday:[8AM-5PM], Wednesday:[8AM-5PM], Thursday:[8AM-5PM], Friday:[8AM-5PM]

Hỏi: Website của Golden Lake Quảng Bình là gì?

Trả lời:


7,Golden Lake Quảng Bình,Lê Duẩn,TT. Hoàn Lão,Bố Trạch,Quảng Bình, Vietnam,2,Golden Lake Quảng Bình, Lê Duẩn, TT. Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam,1,Lê Duẩn, TT. Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam,4,Quang Binh Province, VietnamTT. Hoàn Lão, Bố Trạch District,Lê Duẩn,Lê Duẩn,Quang Binh Province,,Bố Trạch District, Quang Binh Province,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH 1 Thành Viên Long Thành