GOLDEN CENTRAL HOTEL, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29M3+2C4, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 750 79 89
Trang web goldencentral.vn
Vị trí chính xác 110.325.214, 1.063.535.718


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà trọ - vườn lan Anh Thư, Trung Lập Hạ