Golden Bay, Hiệp Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 703/3 Đ. Đặng Văn Trơn, Hiệp Hoà, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 098 479 62 88
Trang web
Vị trí chính xác 10.920.248.899.999.900, 10.683.445.549.999.900


Địa chỉ Golden Bay ở đâu?

703/3 Đ. Đặng Văn Trơn, Hiệp Hoà, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Golden Bay như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sushi Osaka 88, Phường 7