Gỏi lá Út Cưng – Thống Nhất

Địa chỉ: 16 Trần Cao Vân, Thống Nhất, Kon Tum, Việt Nam

Số điện thoại: 0260 3912 432

Trang web: sites.google.com

Bản đồ chỉ đường: 143.496.361,10.801.428.759.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Gỏi lá Út Cưng ở đâu?

Trả lời: 16 Trần Cao Vân, Thống Nhất, Kon Tum, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Gỏi lá Út Cưng là bao nhiêu?

Trả lời: 0260 3912 432

Hỏi: Gỏi lá Út Cưng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-00:00], Chủ Nhật:[08:00-00:00], Thứ Hai:[08:00-00:00], Thứ Ba:[08:00-00:00], Thứ Tư:[08:00-00:00], Thứ Năm:[08:00-00:00], Thứ Sáu:[08:00-00:00]

Hỏi: Website của Gỏi lá Út Cưng là gì?

Trả lời: sites.google.com

Xem thêm:  Nhà Hàng Ẩm Thực Bàu Trúc - Đồng Xoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.