GO! Nam Định – 42000

Địa chỉ: Xã Lộc Hoà Nam Định Nam Dinh Province, 42000, Việt Nam

Số điện thoại: 0228 3686 888

Trang web: go-vietnam.vn

Bản đồ chỉ đường: 204.376.955,1.061.531.091 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ GO! Nam Định ở đâu?

Trả lời: Xã Lộc Hoà Nam Định Nam Dinh Province, 42000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của GO! Nam Định là bao nhiêu?

Trả lời: 0228 3686 888

Hỏi: GO! Nam Định mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:30]

Hỏi: Website của GO! Nam Định là gì?

Trả lời: go-vietnam.vn

Xem thêm:  Điểm Giao Dịch Nhà Đất Y Moan - Cư Ê Bur

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.