Glặt Nệm Vua Sạch, Long Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79 Nguyễn Xiển, Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 851 35 30
Trang web
Vị trí chính xác 108.823.315, 106.835.054


Địa chỉ Glặt Nệm Vua Sạch ở đâu?

79 Nguyễn Xiển, Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Glặt Nệm Vua Sạch như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giặt ủi Trang, Tổ 8 Khu phố 8