Giày Store, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 180C Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 772 20 14
Trang web giaystore.com
Vị trí chính xác 10.792.809, 10.667.048.199.999.900


Địa chỉ Giày Store ở đâu?

180C Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giày Store như thế nào?

Thứ Bảy:[09:30-21:30], Chủ Nhật:[09:30-21:30], Thứ Hai:[09:30-21:30], Thứ Ba:[09:30-21:30], Thứ Tư:[09:30-21:30], Thứ Năm:[09:30-21:30], Thứ Sáu:[09:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Giày Dép Hạnh, Khu Phố 2