Giày Khiêu Vũ Bơ, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16/37 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 881 40 40
Trang web khieuvusaigon.net
Vị trí chính xác 107.672.996, 1.066.822.352


Địa chỉ Giày Khiêu Vũ Bơ ở đâu?

16/37 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giày Khiêu Vũ Bơ như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ĐÔNG HẢI, Phường 10