Giặt ủi tân châu, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thạnh Nghĩa, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0399 219 967
Trang web
Vị trí chính xác 11.538.734.999.999.900, 1.061.593.826


Địa chỉ Giặt ủi tân châu ở đâu?

Thạnh Nghĩa, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt ủi tân châu như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm giặt đồ, Phường 4