Giặt ủi Quận 3, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86 Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0779 731 410
Trang web giatuiquan3.business.site
Vị trí chính xác 10.770.907, 10.668.563.189.999.900


Địa chỉ Giặt ủi Quận 3 ở đâu?

86 Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt ủi Quận 3 như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Giặt ủi Quận 3 có website không?

giatuiquan3.business.site

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giặt Sấy Dr.Clean, TT. Ngãi Giao