Giặt sấy Quận 3 – Miễn phí giao nhận, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 87A Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0779 731 410
Trang web
Vị trí chính xác 10.770.940.099.999.900, 1.066.855.188


Địa chỉ Giặt sấy Quận 3 - Miễn phí giao nhận ở đâu?

87A Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt sấy Quận 3 - Miễn phí giao nhận như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giặt sấy cô trinh, Tân Xuân