Giặt sấy cô trinh, Tân Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 464 52 85
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.876.054, 1.065.990.853


Địa chỉ Giặt sấy cô trinh ở đâu?

116 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt sấy cô trinh như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HERAMO (Ho Hao Hon) - Premium Laundry & Cleaning - Giặt Giày, Giặt Hấp, Giặt Ủi, Phường Cô Giang