Giặt Khăn Nhà Hàng, Khách Sạn Vua Sạch, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 41 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0782 701 701
Trang web
Vị trí chính xác 10.762.112, 10.665.547.699.999.900


Địa chỉ Giặt Khăn Nhà Hàng, Khách Sạn Vua Sạch ở đâu?

41 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Khăn Nhà Hàng, Khách Sạn Vua Sạch như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giặt Ghế Sofa Vua Sạch, Phường 12