Giặt Giày Tây Ninh, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17,19 Hẻm 5, Pasteur, Phường 2, Tây Ninh, 80000, Việt Nam
Số điện thoại 0387 805 403
Trang web
Vị trí chính xác 113.117.366, 1.060.985.413


Địa chỉ Giặt Giày Tây Ninh ở đâu?

17,19 Hẻm 5, Pasteur, Phường 2, Tây Ninh, 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Giày Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-19:00], Thứ Bảy:[10:00-19:00], Chủ Nhật:[10:00-19:00], Thứ Hai:[10:00-19:00], Thứ Ba:[10:00-19:00], Thứ Tư:[10:00-19:00], Thứ Năm:[10:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Giặt Sấy 3s, Tân Xuân