GIẶT GIÀY HỒ CHÍ MINH, Tân Quy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 77 Đường số 85, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 756700, Việt Nam
Số điện thoại 028 3771 9109
Trang web giatthamviet.com
Vị trí chính xác 107.395.444, 10.670.971.829.999.900


Địa chỉ GIẶT GIÀY HỒ CHÍ MINH ở đâu?

77 Đường số 85, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 756700, Việt Nam

Giờ làm việc của GIẶT GIÀY HỒ CHÍ MINH như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo