Giặt Ghế Sofa Quận 9 Vua Sạch.vn, Phường Phú Hữu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 165 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 204 40 45
Trang web
Vị trí chính xác 108.152.756, 1.067.966.603


Địa chỉ Giặt Ghế Sofa Quận 9 Vua Sạch.vn ở đâu?

165 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Ghế Sofa Quận 9 Vua Sạch.vn như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  GlẶT Thảm Bình Thạnh Vua Sạch, Phường 19