Giáo Xứ Tân Mỹ, Xuân Thới Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ K18 Ấp Mỹ Hòa 2, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3718 2728
Trang web giothanhle.net
Vị trí chính xác 108.573.576, 1.066.041.303


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giáo xứ Dầu Tiếng, Dầu Tiếng