Giáo Xứ Phượng Mao – thôn Mao Trung

Địa chỉ: Giáo Xứ, thôn Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.150.439.199.999.900,10.614.486.009.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Giáo Xứ Phượng Mao ở đâu?

Trả lời: Giáo Xứ, thôn Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Giáo Xứ Phượng Mao là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Giáo Xứ Phượng Mao mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Giáo Xứ Phượng Mao là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Trọ Đăng Khoa - Phường 8