Giáo Xứ Bình Thới, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nhà thờ Bình Thới, 161 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3858 4807
Trang web giothanhle.net
Vị trí chính xác 107.618.247, 1.066.385.207


Địa chỉ Giáo Xứ Bình Thới ở đâu?

Nhà thờ Bình Thới, 161 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giáo Xứ Tân Phú Hòa, Phú Trung