Giáo xứ Bắc Hà, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 419 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3927 1032
Trang web giothanhle.net
Vị trí chính xác 107.676.514, 1.066.690.479


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giáo Xứ Tân Phú Hòa, Phú Trung