Giáo Xứ Bà Điểm – Cơ sở 2 – Đất Thánh, Ap Bac Lân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15/6D đường Bắc Lân 2, Ap Bac Lân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 520 51 45
Trang web giaoxubadiem.com
Vị trí chính xác 108.413.481, 10.660.033.209.999.900


Địa chỉ Giáo Xứ Bà Điểm - Cơ sở 2 - Đất Thánh ở đâu?

15/6D đường Bắc Lân 2, Ap Bac Lân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giáo Xứ Bà Điểm - Cơ sở 2 - Đất Thánh như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-20:00], Chủ Nhật:[05:00-20:00], Thứ Hai:[05:00-20:00], Thứ Ba:[05:00-20:00], Thứ Tư:[05:00-20:00], Thứ Năm:[05:00-20:00], Thứ Sáu:[05:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giáo xứ Nước Vàng, An Bình