Giao Tế Hotel – P. Hợp giang

Địa chỉ: Phố Hoàng Như, Phường Hợp Giang, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Số điện thoại: 0206 3852 803

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 226.612.728,10.625.848.189.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Giao Tế Hotel ở đâu?

Trả lời: Phố Hoàng Như, Phường Hợp Giang, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Giao Tế Hotel là bao nhiêu?

Trả lời: 0206 3852 803

Hỏi: Giao Tế Hotel mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Giao Tế Hotel là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Quán Cơm Hạnh Phúc, Tân Biên