Ghế Massage Chính Hãng KLC Trảng Bàng – Tây Ninh, phường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ A22, Khu phố Lộc An, phường, Trảng Bàng, Tây Ninh 80906, Việt Nam
Số điện thoại 0569 066 066
Trang web ghemassageklc.com
Vị trí chính xác 11.032.860.099.999.900, 10.635.320.379.999.900


Địa chỉ Ghế Massage Chính Hãng KLC Trảng Bàng - Tây Ninh ở đâu?

A22, Khu phố Lộc An, phường, Trảng Bàng, Tây Ninh 80906, Việt Nam

Giờ làm việc của Ghế Massage Chính Hãng KLC Trảng Bàng - Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ghế Massage Elip Quận 2, Phường Bình Trưng Tây