Gara Ô Tô Phạm Hào, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 572 – 574 Công Hòa P.13 Q.Tân Bình TP.HCM, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 507 01 07
Trang web
Vị trí chính xác 10.802.985.399.999.900, 10.663.902.329.999.900


Địa chỉ Gara Ô Tô Phạm Hào ở đâu?

572 – 574 Công Hòa P.13 Q.Tân Bình TP.HCM, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gara Ô Tô Phạm Hào như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ĐIỆN Ô TÔ TRUNG cơ sở 1 DĨ AN - 0937.47.66.37, Khu phố Tân Phước