GALBI HOUSE, Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 433 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3812 0767
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.808.771.499.999.900, 1.066.162.889


Địa chỉ GALBI HOUSE ở đâu?

433 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của GALBI HOUSE như thế nào?

Thứ Bảy:[10:30-22:30], Chủ Nhật:[10:30-22:30], Thứ Hai:[10:30-22:30], Thứ Ba:[10:30-22:30], Thứ Tư:[10:30-22:30], Thứ Năm:[10:30-22:30], Thứ Sáu:[10:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Buffet Cô 3 Còi 2, ấp Mỹ Hoà 3