Galaxy Quang Trung, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 304A Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 2224
Trang web galaxycine.vn
Vị trí chính xác 108.347.421, 10.666.222.409.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Couple cinema, Phường 12