Gà Thái Tuấn Tân Châu, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 09 Phan Đình Phùng, Khu phố 4, Tân Châu, Tây Ninh 84000, Việt Nam
Số điện thoại 090 712 13 79
Trang web 091 866 51 25
Vị trí chính xác Thạnh Qưới, Nhà hàng


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh Căn - Bánh tráng nướng Phan Rang, Phú Lợi