GÀ LẮC THÁI LAN, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16-4 Nguyễn Đình Chiểu, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0813 000 031
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 115.534.242, 1.061.591.033


Địa chỉ GÀ LẮC THÁI LAN ở đâu?

16-4 Nguyễn Đình Chiểu, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của GÀ LẮC THÁI LAN như thế nào?

Thứ Bảy:[12:00-21:00], Chủ Nhật:[12:00-21:00], Thứ Hai:[12:00-21:00], Thứ Ba:[12:00-21:00], Thứ Tư:[12:00-21:00], Thứ Năm:[12:00-21:00], Thứ Sáu:[12:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo