Fusion Hotel Group – Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 7th floor, Vincom Center B, 72 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 028 3910 1000

Trang web: fusionhotelgroup.com

Bản đồ chỉ đường: 10.778.142.899.999.900,10.670.221.439.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Fusion Hotel Group ở đâu?

Trả lời: 7th floor, Vincom Center B, 72 Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Fusion Hotel Group là bao nhiêu?

Trả lời: 028 3910 1000

Hỏi: Fusion Hotel Group mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Fusion Hotel Group là gì?

Trả lời: fusionhotelgroup.com

Xem thêm:  Khách sạn Mường Thanh Lai Châu - Tân Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.