Fumo – Steak, Pasta & Bar, Tân Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 220/1 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 607 46 91
Trang web fumobeefsteak.vn
Vị trí chính xác 107.881.716, 10.669.172.049.999.900


Địa chỉ Fumo - Steak, Pasta & Bar ở đâu?

220/1 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Fumo - Steak, Pasta & Bar như thế nào?

Thứ Bảy:[11:30-22:30], Chủ Nhật:[11:30-22:30], Thứ Hai:[11:30-22:30], Thứ Ba:[11:30-22:30], Thứ Tư:[11:30-22:30], Thứ Năm:[11:30-22:30], Thứ Sáu:[11:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sủi Cảo Đại Nương, An Thạnh