FPT Shop – Phường 5

Địa chỉ: 188B Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Bến Tre, Việt Nam

Số điện thoại: 1800 6601

Trang web: fptshop.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 102.370.184,1.063.689.862 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ FPT Shop ở đâu?

Trả lời: 188B Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Bến Tre, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của FPT Shop là bao nhiêu?

Trả lời: 1800 6601

Hỏi: FPT Shop mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hỏi: Website của FPT Shop là gì?

Trả lời: fptshop.com.vn

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH - Khu phố 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.